Adaptirana starina
Kuća
Novogradnja
Poslovni prostor
Stan - etaža
Stan / apartman
Starina
Villa
Zemljište
Namjena:
Kod:
Cijena do:
Vrsta nekretnine:
Regija:
Mjesto:
Broj soba:
Broj ležaja:
GEZA SPEKTAR UNIVERZAL
Dramalj, Klanfari 7
Radno vrijeme:
ponedeljak - petak
08-16 sati
subota i nedjelja
po dogovoru
Telefon: +385 (0)98 259 755
PROPISI
Propisi vezani uz promet nekretninama su slij...
UGOVOR O POSREDOVANJU
Ugovor o posredovanju Predmet ugovora o po...
GRAĐEVNA I UPORABNA DOZVOLA
Građevna i uporabna dozvola Izdavanjem gra...
DOKUMENTI
Za prodaju ili kupovinu nekretnine potreban v...
 Savjeti:

ZEMLJIŠNE KNJIGE
Zemljišne knjige

Zemljišne knjige vode se pri zemljišno-knjižnim odjelima općinskih sudova. Upisom u zemljišne knjige stječu se, prestaju ili mijenjaju stvarna prava na nekretninama (npr. Pravo vlasništva) na temelju određenog pravnog posla. To su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Temelje se na podacima katastarske izmjere zemljišta.

Katastar zemljišta je evidencija o položaju, obliku, površini, izgrađenosti, načinu korištenja i korisnicima, tj. posjednicima zemljišta. Podaci katastarske izmjere zemljišta važni su za identificiranje zemljišta (nekretnina) u zemljišnim knjigama. Naime, zemljišta se u zemljišnim knjigama označavaju po katastarskim oznakama zemljištaprijavnog lista o provedenim promjenama u katastru zemljišta, a na temelju kojeg će onda zemljišno-knjižni odjel suda provesti promjene u zemljišnoj knjizi. Važno je napomenuti da se izvatkom iz katastra zemljišta dokazuje samo tko je posjednik nekretnine, tj. određene katastarske čestice, broj čestice i njezina površina, a za utvrđivanje vlasništva na nekretnini isključivo je mjerodavno ono što je upisano u zemljišnoj knjizi. Budući da su zemljišne knjige javne knjige, svatko može zahtijevati uvid u njih te iz njih zahtijevati izvatke, odnosno ispise i prijepise, te tako saznati sve potrebne podatke o nekretninama koje su u njih upisane. Nadalje, zemljišne knjige uživaju javnu vjeru, što znači da se smatra da one potpuno i istinito odražavaju činjenično i pravno stanje nekretnina. Zbog toga se stjecatelje koji su u dobroj vjeri postupali u pravnom prometu, s povjerenjem u ono što je upisano u zemljišnoj knjizi, štiti na način da se njihovo stjecanje ne bi moglo osporavati zbog toga što zemljišno-knjižno stanje nije potpuno, odnosno zbog toga što nije istinito. (katastarskim česticama) i nazivom katastarske općine u kojoj leže te čestice. Stoga svaku promjenu katastarskog broja, oblika površine ili izgrađenosti katastarske čestice, katastarski je ured dužan bez odgađanja dostaviti zemljišno-knjižnom odjelu
 
Objekti O nama Kontakt Početna
powered by s.nekretnine