Adaptirana starina
Kuća
Novogradnja
Poslovni prostor
Stan - etaža
Stan / apartman
Starina
Villa
Zemljište
Namjena:
Kod:
Cijena do:
Vrsta nekretnine:
Regija:
Mjesto:
Broj soba:
Broj ležaja:
GEZA SPEKTAR UNIVERZAL
Dramalj, Klanfari 7
Radno vrijeme:
ponedeljak - petak
08-16 sati
subota i nedjelja
po dogovoru
Telefon: +385 (0)98 259 755
PROPISI
Propisi vezani uz promet nekretninama su slij...
DOKUMENTI
Za prodaju ili kupovinu nekretnine potreban v...
KOJIM DOKUMENTIMA DO NEKRETNINA?
Kojim dokumentima do nekretnina? Kupnja st...
POREZ
Porez na promet nekretnina po važećim propisi...
 Savjeti:

KOJIM DOKUMENTIMA DO NEKRETNINA?
Kojim dokumentima do nekretnina?

Kupnja stambenih i drugih građevinskih objekata:
- ugovor o kupnji
- izvadak iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 1 mjesec) ako je stan u otkupu
- analitička kartica ugovora za otkup stana (ostatak duga)
Izgradnja, dogradnja, dovršenje
- građevinska dozvola (pravomoćna) stara maksimalno 2 godine za namjenu izgradnja, a za ostale namjene može biti i starija
- troškovnik ne stariji od 6 mjeseci, ovjeren od osobe ovlaštene za izradu troškovnika (osoba koja izrađuje troškovnik treba imati licencu Komore inžinjera i arhitekata ili rješenje Ministarstva graditeljstva)
- nacrt (projekt)
- izvadak iz zemljišnih knjiga i kopija katastarskog plana
Rekonstrukcija i adaptacija
- dokaz o vlasništvu (vlasnički list) ili pravu korištenja stana, kuće ili drugog građevinskog objekta
- suglasnost vlasnika ako tražitelj kredita nije vlasnik nekretnine koja se adaptira troškovnik
- građevinska dozvola (za rekonstrukciju) i kopija katastarskog plana (ako se radi o kući)
Kupnja i komunalno uređenje građevinskog zemljišta
- ugovor o kupnji
- izvadak iz zemljišnih knjiga i kopija katastarskog plana
- lokacijska dozvola
- konačno rješenje o komunalnom doprinosu za financiranje građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture i isprave temeljem kojih je tražitelju kredita dopušteno priključenje na objekte i uređenje komunalne infrastrukture (za komunalno uređenje građevinskog zemljišta)
Ostala dokumentacija (za sve namjene)
- preslike osobnih iskaznica dužnika, sudužnika, jamaca, vlasnika nekretnine
- preslika vjenčanog lista
- preslika rodnog lista
- uvjerenje o prebivalištu
- punomoć za obavljanje određenih radnji
- predračuni i računi
 
Objekti O nama Kontakt Početna
powered by s.nekretnine